czwartek, 28 października 2010

Restart systemu podczas instalacji i kontynuowanie InstallShield

Prosta funkcja, która pozwala zapisać parametry restartu systemu i uruchomienie instalatora z odpowiednimi parametrami

function VOID RestartAndRun(szParams)
string RegPath,sVersion,sVer;
number nSize,nType,nResult;
begin
 RegDBSetDefaultRoot(HKEY_LOCAL_MACHINE);     
 RegPath = "SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\RunOnce";
 nType = REGDB_STRING; 
 nSize = -1;
 RegDBSetKeyValueEx (RegPath, "setup.exe", nType, szParams, nSize);
 
end;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz