środa, 8 czerwca 2011

Jak wyświetlić ilość dodanych dzisiaj postów na blogu

W sekcji Head szablonu Blogger-a dodajemy funkcję

<script type="text/javascript" >

//<![CDATA[
 function GetCountPostToday(json){
    var currDate = new Date();
    var CountToday = 0;
    var date = currDate.getFullYear()+'-'+((currDate.getMonth()+1)<10 ? '0'+(currDate.getMonth()+1) : (currDate.getMonth()+1))+'-'+(currDate.getDate()<10 ? '0'+currDate.getDate():currDate.getDate()); 
    for (var i=1; i<=json.feed.entry.length ; i++)
    {
         if (json.feed.entry[i].published.$t.substring(0,10)==date ) CountToday ++; else break;    
    }        
     document.write(CountToday);
   }

//]]></script>


W szablonie wywołujemy skrypt w miejscu w którym ma być wyświetlona ilość postów publikowanych tego dnia

<script src="http://progbis.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=1&max-results=100&callback=GetCountPostToday"></script>


Pamiętają o zmianie adresu bloga :)

Rozwiązanie to ma ograniczenie do 100 postów dziennie. Zmieniając parametr  max-results określimy ilość sprawdzanych postów (max 500)

Jak używać JavaScript w szablonie Bloggera

Aby skorzystać ze skryptu JavasScript w szablonie bloggera, należy skrypt odpowiednio poprzedzić sekcją. Pamiętając o umieszczeniu definicji skryptu w sekcji HEAD
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[</code>
    ...skrypt...
i zakończyć sekwencją znaków 
//]]></script>