poniedziałek, 2 lipca 2012

Walidacja numeru Pesel w C#

Przedstawiam funkcje walidującą numer PESEL.
Funkcja sprawdza sumę kontrolną numeru, długość oraz logiczność.
Zakres sprawdzanych numerów dat w Peselu od 1800 do 2200 (w przybliżeniu)
Zwraca true - w przypadku poprawnego numeru.

public static bool ValidatePesel(ref string szPesel)
{           
byte[] tab = new byte[10] { 9, 7, 3, 1, 9, 7, 3, 1, 9, 7 };
byte[] tablicz = new byte[] {48,49,50,51,52,53,54,55,56,57};
bool bResult = false;
int suma = 0;
int sumcontrol = 0;
               
szPesel = szPesel.Trim();

if (szPesel.Length == 11)
{
    foreach (char l in szPesel)
    {
        byte b = Convert.ToByte(l);
        if (Array.IndexOf(tablicz,Convert.ToByte(l)) == -1) return false;
    }
              
    sumcontrol = Convert.ToInt32(szPesel[10].ToString());

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        suma += tab[i] * Convert.ToInt32(szPesel[i].ToString());
    }

    bResult = ((suma % 10) == sumcontrol); 
               
    if (bResult)
    {
        int rok = 0;
        int mies = 0;
        int dzien = Convert.ToInt32(szPesel[4].ToString()) * 10 + Convert.ToInt32(szPesel[5].ToString());

        if (szPesel[2] == '0' || szPesel[2] == '1')
        {
            rok = 1900;
            mies = Convert.ToInt32(szPesel[2].ToString()) * 10 + Convert.ToInt32(szPesel[3].ToString());
        }
        else if (szPesel[2] == '2' || szPesel[2] == '3')
        {
            rok = 2000;
            mies = (Convert.ToInt32(szPesel[2].ToString()) * 10 + Convert.ToInt32(szPesel[3].ToString()) - 20);
        }
        else if (szPesel[2] == '4' || szPesel[2] == '5')
        {
            rok = 2100;
            mies = (Convert.ToInt32(szPesel[2].ToString()) * 10 + Convert.ToInt32(szPesel[3].ToString()) - 40);
        }
        else if (szPesel[2] == '6' || szPesel[2] == '7')
        {
            rok = 2200;
            mies = (Convert.ToInt32(szPesel[2].ToString()) * 10 + Convert.ToInt32(szPesel[3].ToString())-60);
        }
        else if (szPesel[2] == '8' || szPesel[2] == '9')
        {
            rok = 1800;
            mies = (Convert.ToInt32(szPesel[2].ToString()) * 10 + Convert.ToInt32(szPesel[3].ToString())-80);
        }
        rok += Convert.ToInt32(szPesel[0].ToString()) * 10 + Convert.ToInt32(szPesel[1].ToString());
        String szDate = rok.ToString() + "-" + (mies < 10 ? "0" + mies.ToString() : mies.ToString()) + "-" + (dzien < 10 ? "0" + dzien.ToString() : dzien.ToString());
        DateTime dt;
        bResult = DateTime.TryParse(szDate, out dt);
    }
}
else return false;
           
return bResult;
}

3 komentarze:

  1. Super właśnie tego szukałem.

    OdpowiedzUsuń
  2. Nie działa dla ludzi urodzonych po 2011 roku

    OdpowiedzUsuń
  3. Faktycznie był błąd sprawdzania daty - zamieszczam poprawioną funkcję

    OdpowiedzUsuń