piątek, 7 maja 2010

Źródła danych 32 bit ODBC na x64

W systemach x64 do zarządzania źródłami ODBC służy Administrator ODBC, jednakże obsługuje on tylko źródła 64-bitowe. Do obsługi źródeł danych 32-bitowych służy
również Administrator ODBC, ale nie jest on dostępny z poziomu narzędzi administracyjnych.
Chcąc skonfigurować/zmienić/usunąć źródła danych należy uruchomić Administrator ODBC dla danych 32-bitowych ręcznie z linii poleceń „C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz