czwartek, 28 października 2010

Uruchomienie domyślnej przeglądarki z adresem URL strony InstallShield

Funkcja Otwiera stronę o podanym adresie URL (szlink) w domyślnej przeglądarce internetowej
Parametry:
-szlink - adres URL strony
-bLog - zapis do pliku log
Wartości zwracane: true/false;

function BOOL StartWebPage(szlink, bLog)
LIST listSubKeys;
STRING KLUCZ, sKey;
NUMBER nReturn, nType, nSize;
BOOL bResult;
begin
 if (bLog) then WriteLog(0,"* Uruchomienie przeglądarki ze stroną:"+szlink); endif;
 bResult = FALSE;
 
 RegDBSetDefaultRoot(HKEY_CLASSES_ROOT); 
  KLUCZ = "http\\shell\\open\\command"; 
  if (RegDBGetKeyValueEx(KLUCZ, "", nType , sKey, nSize )=0 ) then
  
   StrReplace(sKey,'"','',0);
   if (StrFind(sKey,"exe")>0) then
    StrSub(sKey, sKey,0,StrFind(sKey,"exe")+3);    
   endif;
   
   sKey = '"' + sKey + '"';
   
   
   if (LaunchApplication (sKey, szlink, "", SW_NORMAL, 0, LAAW_OPTION_USE_SHELLEXECUTE | 
LAAW_OPTION_NOWAIT | LAAW_OPTION_SHOW_HOURGLASS)== ISERR_SUCCESS ) then
   //if LaunchApp(sKey, szlink)=0 then
   bResult = TRUE; 
   if (bLog) then WriteLog(2,"-uruchomiono"); endif;
   else
   if (bLog) then 
    WriteLog(2,"-nie udało się uruchomić przeglądarki"); 
    WriteLog(2," polecenie: "+sKey+", parametr: "+szlink);    
   endif; 
   endif;
  else  
   if (bLog) then WriteLog(1,"- nie mogę odczytać klucza: HKEY_CLASSES_ROOT\\"+ KLUCZ); endif;   
  endif;
  
  return bResult;
end;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz